Home


LET"S START

We are young, we are strong and we want to work together. Join us!!!

Uczniowie chcący zaangażować się w prace nad projektem poznać ciekawych ludzi z Europy, wyjechać na darmową wizytę do kraju jednego z partnerów zapraszamy do udziału w zajęciach projektowych w każdy poniedziałek w godzinach 14:20 – 16:00.


W wyniku akceptacji Komisji Europejskiej w latach 2013-2015 w Gimnazjum nr 16 realizowany będzie projekt Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - finansowany ze środków unijnych.  Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem, a także poprawa stosunków między szkołami oraz wyjazdy, w których uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej
W ramach projektu wykonane zostanie logo projektu, opowiemy innym o naszym mieście, zwyczajach bożonarodzeniowych oraz pomysłach młodych na działania pro środowiskowe. W czasie wizyty roboczej w Finlandii opracujemy przygody bohaterów naszego projektu w formie komiksu, natomiast w czasie wizyty w Grecji będziemy śpiewać w Comeniusowskiej „Comenwizji”. Są to zadania zaplanowane na rok szkolny 2013/2014 czyli pierwszy rok trwania projektu. Oprócz tego uczniowie nawiążą kontakty z młodzieżą z krajów partnerskich w bezpośrednich lub pośrednich rozmowach. Sześć z zaangażowanych krajów podejmie u siebie pozostałych partnerów. Językiem komunikacji zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli jest język angielski. Dzięki wizytom w krajach partnerskich uczniowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje językowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz